do początku mapa serwisu kontakt  
Nauczyciele

 

mgr Małgorzata Sieniawska - DYREKTOR SZKOŁY
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : język polski

 

 

mgr Anna Lipińska

nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : język polski, informatyka

 

mgr Mariola Matusiak-Karwas

nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny

 

mgr Joanna Janik    
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : matematyka

 

mgr  Agata Tomczyk-Kapica

nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : język angieski


mgr Elżbieta Janucik
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : język niemiecki, technika

 

mgr Ilona Budziak
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie


mgr inż.  Aleksandra Gaik
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : chemia, fizyka, informatyka


mgr Kacper Adamski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

 

mgr ks. Marek Łakomy

nauczyciel mianowany
przedmiot(y) : religia

 

mgr Aneta Półtorak

nauczyciel mianowany

nauczyciel bibliotekarz, opieka świetlicowa