do początku mapa serwisu kontakt  
Zajęcia fakultatywne - oferta

Organizacja zajęć wychowania fizycznego dla uczniów

w Publicznym Gimnazjum w Konopnicy
w roku szkolnym 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 2 godziny tygodniowo prowadzone będą w formie fakultatywnej.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w klasie I wszyscy uczestniczyć będą w fakultecie sprawnościowo - zdrowotnym. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie ze względów organizacyjnych i wychowawczych (konieczność adaptacji ucznia do nowego środowiska i integracji zespołów uczniowskich). W pierwszym semestrze przeważają treści edukacji zdrowotnej. Nauczyciele wychowania fizycznego mają wówczas cały rok na zdiagnozowanie potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów oraz przygotowanie stosownej oferty zajęć do wyboru w kolejnym roku szkolnym.

 

W klasach drugich i trzecich uczniowie wybierają rodzaj fakultetu:

  • sprawnosciowo zdrowotny
  • sportowy

Zajęcia sprawnościowo - zdrowotne przeznaczone są dla wszystkich chętnych uczniów w celu ich systematycznej aktywności fizycznej i wyboru sportu ,,całego życia". W ramach tych zajęć proponujemy uczniom, kilka różnych form aktywności fizycznej np. gry rekreacyjne , gry terenowe, atletykę terenową, ćwiczenia przy muzyce, nordic walking oraz inne dyscypliny sportowe na poziomie rekreacji. Preferujemy zajęcia w środowisku naturalnym i nie ograniczamy oferty wyłącznie do tradycyjnych dyscyplin sportowych, lecz tworzymy grupy z niestandardowymi
i mieszanymi formami aktywności. Program zawiera formy ruchu, które są ważne dla prawidłowego rozwoju, dostosowując treść i wielkość obciążenia fizycznego do indywidualnych możliwości.

 

W ramach fakultetu sportowego umożliwiamy uzdolnionym i chętnym uczniom realizację zainteresowań sportowych. Z diagnozy, którą przeprowadziliśmy
w klasie pierwszej, na temat zainteresowań sportowych wynikało, że uczniowie chcą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach:

  • chłopcy: siatkówki i piłki nożnej
  • dziewczęta: siatkówki i koszykówki

Fakultet ten oparty jest również o udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych. Istotnym elementem jest współpraca z organizacjami sportowymi MOS Wieluń, MLKS Konopnica, Siatkarz Wieluń.

Grupy fakultatywne podzielone są ze wzglądu na płeć i poziom możliwości psychomotorycznych.

Wszystkie nasze działania mają dać efekt w postaci dbałości o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem.